웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Du lịch văn hoá

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Thẻ giao thông

Cách mua thẻ giao thông

Thẻ trả trước (thẻ Tmoney, thẻ CashB)
  • Có thể mua thẻ giao thông tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi hoặc tại ga tàu điện ngầm.
  • Có thể sử dụng thẻ giao thông của mình tại bất kỳ nhà ga, xe buýt, tàu điện ngầm hoặc taxi.
  • Giá của thẻ là 2.500 won. Có thể nạp tiền vào thẻ với mức tăng 1.000 won.
Thẻ trả sau
  • Đây là thẻ giao thông trả sau chủ yếu được phát hành bởi các công ty thẻ tín dụng, nói chung, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng có thể được sử dụng làm thẻ giao thông vì chúng có chức năng RF.
  • Thẻ giao thông trả sau được chấp thuận là một khái niệm thẻ tín dụng, không phải là số dư của thẻ trả trước, vì vậy có thể sử dụng ngay cả khi không có tiền trong thẻ. Nó chỉ có thể được cấp cho những người trên 19 tuổi và không áp dụng giảm giá cho thanh thiếu niên.

Cách sử dụng thẻ giao thông

Hệ thống trung chuyển phương tiện giao thông
  • Khi sử dụng xe buýt thành phố hoặc tàu điện ngầm, có thể trung chuyển bằng thẻ giao thông một cách tiện lợi.
  • Hệ thống trung chuyển là một hệ thống giảm giá trong đó giá vé được thanh toán tùy theo khoảng cách khi chuyển xe buýt hoặc từ xe buýt sang tàu điện ngầm.

Khi sử dụng tiền mặt, hệ thống trung chuyển không áp dụng.

Hệ thống trung chuyển không áp dụng cho taxi và tàu hỏa.

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동