웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Hướng dẫn tiêm chủng phòng chống, tiêm chủng phòng chống COVID-19

Hướng dẫn tiêm phòng COVID-19 - Độ tuổi, Tiêm chủng đầu tiên(Thứ nhất, Thứ hai), Tiêm chủng nhắc lại(Thứ ba, Thứ tư) cung cấp thông tin
Độ tuổ Tiêm chủng đầu tiên Tiêm chủng nhắc lại
Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư
5-11 tuổi Tiêm chủng bình thường Có thể được tiêm chủng nếu muốn Không thuộc về đối tượng được tiêm chủng nhắc lại
Nhóm rủi ro cao Nên được tiêm chủng đầu tiên và nhắc lại
12-17 tuổi Tiêm chủng bình thường Nên được tiêm chủng đầu tiên và nhắc lại Có thể tiêm liều thứ 3 nếu muốn Không thuộc về đối tượng được tiêm chủng liều thứ 4
Nhóm rủi ro cao Tiên chủng liều thứ 3 được khuyến khích
18-49 tuổi Tiêm chủng bình thường Nên được tiêm chủng đầu tiên và nhắc lại Tiên chủng liều thứ 3 được khuyến khích Không thuộc về đối tượng được tiêm chủng liều thứ 4
Người bị giảm khả năng miễn dịch,Bệnh nhân mắc các bệnh tiềm ẩn và những người nhập viện, nhập viện hoặc làm việc tại các cơ sở dễ bị lây nhiễm Nếu muốn, có thể được tiên chủng liều thứ 4
50 tuổi trở lên Nên được tiêm chủng đầu tiên và nhắc lại Tiên chủng liều thứ 3 được khuyến khích Nếu muốn, có thể được tiên chủng liều thứ 4

Loại vắc xin

5-11 tuổiPfizer
12-17 tuổiPfizer và Novavax
Từ 18 tuổi trở lênPfizer, Moderna (trong trường hợp tiêm chủng đầu tiên, tiêm chủng cho những người trên 30 tuổi), Novavax, Skycobi One

Cách được tiêm

  • Công dân nước ngoài đã đăng ký: Đặt trực tuyến, đặt qua điện thoại tại các trung tâm cộng đồng và trạm y tế công cộng (033) 660-3097, 3129, 3098, 3130) và tiêm chủng ngay trong ngày tại các cơ sở y tế
  • Người nước ngoài chưa đăng ký: Sau khi cấp mã số quản lý tạm thời tại trạm y tế công cộng, đặt trước hoặc được tiêm ngay trong ngày tại cơ sở y tế.
  • Người nước ngoài đã hoàn thành tiêm chủng cơ bản ở nước ngoài: Đặt sau khi đăng ký lịch sử tiêm chủng ở nước ngoài tại trạm y tế công cộng (chỉ đăng lý các loại vắc-xin được WHO chấp nhận và không cần xuất trình giấy chứng nhận được tiêm)

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동